The National Chamber of Crafts promotes, represents and protects the interests of its members at national and international level

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë është themeluar më 19 dhjetor 2017. Është person juridik që organizohet dhe vepron sipas ligjit “Për Zejtarinë në Republikën e Shqipërisë” Nr 70/2016 dhe nuk ushtron veprimtari fitimprurëse. Me seli në Tiranë, Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka një shtrirje gjeografike në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Vision

"Favorable environment for craftsmen, successful craftsmen, quality jobs through trainings and qualifications for a developed Albania."

Mission

  • The National Chamber of Crafts is an institution based on the membership of craftsmen set up to promote, represent and protect the interests of craftsmen in Albania at the national and international level.
  • Our values are based on:

          Independence from the state

   

Page 1 of 2

Every craftsman must register in the National Chamber of Crafts to obtain certain benefits...

Latest News

BUSINESS GUIDANCE-COVID19

Albanian National Chamber of Crafts

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.