Rezultatet e pyetësorit për kompanitë Shqiptare, mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon për shkak të krizës së krijuar nga COVID-19. 

Biznes Albania me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), kreu një studim

The outbreak of the COVID-19 pandemic and related containment measures have caused significant losses and disruptions to the Albanian business sector, which was still recovering aer the devastating consequences of the earthquake of November 2019.
BiznesAlbania, with the technical support of the International Labour Organization (ILO) and in partnership with

BiznesALBANIA

 

The COVID-19 crisis is creating long lasting economic damage and changing the way enterprises do business in Albania.

Considering the important role that businesses play in creating jobs, economic growth, development and prosperity, the BiznesAlbania conducted a needs assessment survey to identify key challenges faced by businesses in

Page 1 of 2

Albanian National Chamber of Crafts

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.