Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

ENTERPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS (EDP) I FUSHAVE PRIORITARE TË SMART SPECIALIZATION STRATEGY (S3)

TRYEZË E RRUMBULLAKËT
TEMA: ENTERPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS (EDP) I FUSHAVE PRIORITARE TË SMART SPECIALIZATION STRATEGY (S3)

Fusha: Turizmi (Zhvillimi i tregut të Turizmit dhe Mikpritjes) *PARTNERITETI ME AKTORËT E “HELIKËS SË 4-FISHTË
(Qeverisja qendrore dhe vendore, Biznesi, Akademia, Shoqëria Civile) PËR HARTIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE S3.
S3 është një ndërthurje e politikave industriale, arsimore e kërkimore/shkencore, si dhe të inovacionit,
që synon të krijojë një rritje ekonomike duke përdorur avantazhet konkurruese të një vendi.
S3 ka për qëllim të adresojë sfidat kryesore socio-ekonomike shqiptare,
përmes një përputhshmërie më të mirë midis kapaciteteve për inovacion dhe kërkim shkencor dhe mundësive për zhvillim.

 
 

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

Projekte

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.