Në përkrahje të të gjithë zejtarëve

Ndihmësi

  • Me aftësi praktike pranë një mjeshtri (për 2-3 vite kalendarike sipas kontratës)

  • Me aftësi teorike në një institucion arsimor (350 orë teori në vit, për 2-3 vite akademike) 

  • Nënshkrimi i kontratës midis ndihmësit dhe subjektin zejtar bëhet në DHKZ

  • Subjektet zejtare që realizojnë kualifikimin duhet të jenë të licensuara për këtë qëllim

  • Kualifikimi mbyllet me provimin për titullin ndihmësmjeshtër dhe certifikatën përkatëse

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.