Informimi

Informimi

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë informon autoritetet përkatëse shtetërore për çështje të ndryshme që lidhen me zejtarinë.

Po ashtu Dhoma Kombëtare e Zejtarisë informon në mënyrë të vazhdueshme të gjithë anëtarët e saj për aktivitetet që kryen Dhoma, panairet në të cilat ftohet të marrë pjesë, për workshop-et të cilat organizon Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me ekspertet e huaj dhe me Dhomën e Zejtarisë Koblenz për tema të rëndësishme në lidhje me zhvillimin e mëtejshëm të zejtarisë Shqipëtare.

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë informon të gjithë anëtarët e saj për ndryshimet ligjore përsa i përket biznesit zejtar.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.