Mjeshtër me përvojë

Mjeshtër me përvojë

  • Personat e interesuar duhet të plotësojnë kriteret e vendosura nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë

  • Të kenë diplomë të shkollës së mesme profesionale/përgjithshme ose të një niveli më të lartë

  • Të kenë mbi 10 vite eksperiencë në zejen përkatëse

  • Të kenë eksperiencë në trajnimin dhe kualifikimin e ndihmësve

  • Të kenë promovuar aktivitetin e tij / të jetë vlerësuar për një punë të vecantë

  • Të kalojnë me sukses provimin e kualifikimit

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.