Në përkrahje të të gjithë zejtarëve

<hr id="system-readmore" />
<ul>
<li>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Me aftësi praktike pranë një mjeshtri (për 2-3 vite kalendarike sipas kontratës)</strong></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Me aftësi teorike në një institucion arsimor (350 orë teori në vit, për 2-3 vite akademike) </strong></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Nënshkrimi i kontratës midis ndihmësit dhe subjektin zejtar bëhet në

Faqja 2 di 2

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.