Evente

 

“Identiteti i Kompanive” dhe “Menaxhimi i Biznesit të vogël”

Më datë 17-19 korrik 2019 do të organizohet workshopi “Identiteti i Kompanive” dhe “Menaxhimi i Biznesit të vogël” , lektorët nga Dhoma e Zejeve Koblenz do të japin të gjithë informacionin  e nevojshëm  për Identitetin e Kompanive, Komunikimin dhe Dizajnimin e bizneseve si dhe krijimin e një plani të mire biznesi, mënyrat e financimit, marketingun etj.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.