Lajme

Një vit nga mbledhja e Asamblesë së Dhomës

Më datë 19 Dhjetor 2017 mblodhën përfaqësues të sipërmarrjeve  zejtarë nga të gjithë qarqet e vëndit organizuan takimin e tyre të parë në ambientet e Hotel Plaza në Tiranë. Sipas Rendit te Ditës në përputhje me Ligjin70/2016 përfaqesuesit zgjodhën Asamblenë e Përgjithshme të Dhomës Kombetare të

 Zejtarisë,miratuan  Statutin dhe ndryshimet e tij, zgjodhën   Kryetarin e Asamblesë, Bordin Drejtues dhe Presidentin e Dhomës.Asambleja e Përgjithshme e  Dhomës përbëhet nga 51 perfaqësues, dhe Bordi drejtues nga 13 përfaqasues. President u zgjodh zoti Luan Bregasi dhe kryetare e Asamblese zonja Tereza Gega.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.