Lajme

Forumin i 9-të të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor EESC

EESC organizoi Forumin e saj të 9-të të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor në Selanik, Greqi, Tetor 2023.
Temat kryesore ishin:
* Gjendja e demokracisë në Evropën Juglindore
* Viti Europian i Aftësive 2023:
^ Zhvillimi i aftësive gjatë gjithë jetës në Evropën Juglindore, përmes Arsimit dhe Trajnimit Profesional Fillestar dhe të Vazhdueshëm (IVET dhe CVET)
^ Arsimi, Aftësitë dhe Garancia për Rininë në Ballkanin Perëndimor
^ Trajnimi i vazhdueshëm, ngritja e aftësive dhe rikualifikimi në Ballkanin Perëndimor
^ Kontributi i shoqërisë civile në zbatimin e Agjendës së Gjelbër dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Evropës Juglindore
Ky forum mblodhi rreth 120 pjesëmarrës, duke përfshirë një gamë të gjerë përfaqësuesish të shoqërisë civile nga BE-ja dhe Ballkani Perëndimor, si dhe përfaqësues të institucioneve të BE-së, organizatave ndërkombëtare dhe qeverive të rajonit.
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.