Lajme

Pyetësor

Nevojat dhe interesat e shoqatave/kompanive anëtare janë në fokus të punës së Dhomës Kombëtare e Zejtarisë. Në kuadër të projektit tonë të partneritetit afatgjatë me Dhomën e Zejeve Koblenz, financuar nga qeveria gjermane, po kryejmë këtë pyetesor për të përmirësuar më tej shërbimet tona dhe për të mbështetur aktivitetet tuaja të biznesit.
Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë nevojat e biznesit tuaj dhe të përshtasim shërbimet tona për të mbështetur rritjen dhe zhvillimin tuaj. Ju lutemi të merrni disa minuta për të përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.