Lajme

Më datë 14 Shkurt 2019 Dhoma Kombëtare e Zejtrisë zhvilloi seminarin me temë ‘’ Mbështetja e Zejtarëve’’.

Në seminar morrën pjesë ekspertë gjerman nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani.

  1. Johannes Lauer, Presidenti i Bashkimit Rajonal të Ndertimit në Rheinland-Pfalz prezantoi temën ‘’Kontributi dhe roli i shoqatave në Dhomën e Zejtarëve. Bashkëpunimi

Më datë 14 Shkurt 2019 Kryesia e Dhomës zhvilloi mbledhjen e saj të parë. Mbledhja u zhvillua në ambjentetet e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë.

Gjatë kësaj mbldhje u diskutua rreth cështjev të ndryshme për mbarëvajtjen dhe funksionimin e Dhomës.

Mbledhjen e hapi presidenti I Dhomës Z. Luan Bregasi.

Sekretari I

Bashkëpunimi i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë të Shqipërisë me Dhomën e Zejtarisë Koblenz  synon:

Zbatimin e plotë të ligjit shqiptar për Zejtarinë; Ndërtimin e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe strukturave të saj; Krijimin e regjistrit të nërmarrjeve zejtare dhe mjeshtrave; Organizimin dhe kordinimin e trajnimeve të zejeve; Arsimimin dhe trajnimin

Mbi 70 zanate dhe rreth 250 profesione të lira janë bërë bashkë në krijimin e Dhomës Kombëtare të Zejeve.Ky bashkim, përveçse do të sjellë më shumë lehtësira për ta, do të shërbejë edhe për ruajtjen dhe trashëgiminë e kësaj pasurie kombëtare.Rëndësia e ligjit të zejeve, miratuar pak muaj më parë,

Më datë 19 Dhjetor 2017 mblodhën përfaqësues të sipërmarrjeve  zejtarë nga të gjithë qarqet e vëndit organizuan takimin e tyre të parë në ambientet e Hotel Plaza në Tiranë. Sipas Rendit te Ditës në përputhje me Ligjin70/2016 përfaqesuesit zgjodhën Asamblenë e Përgjithshme të Dhomës Kombetare të

 Zejtarisë,miratuan  Statutin dhe ndryshimet e tij,

Përshëndetje,

Ndjehem i privilegjuar të përshëndes të gjithë sipërmarrësit zejtare, mjeshtra dhe ndihmësa, artizanë dhe profesionistë me lajmin e mirë të fillimit të punës së Dhomës Kombetare të Zejtarisë. Duke lobuar dhe avokuar për sipërmarrjen shqiptare, u perballëm me një shqetësim të sipërmarrjes në lidhje me kualifikimin e punonjësve, për

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.