Lajme

Dhoma Kombetare e Zejtarisë në kuadër të Komitetit te Gruas Sipërmarrëse Zejtare organizoi aktivitetin "Creative Craft Show"
një mini panair ku zonja sipërmarrëse nga sektorë të ndryshëm të zejtarisë
(Parukeria dhe estetika, Moda, Artizanati, Furrë buke dhe Pasticeri, Produkte BIO te reciklueshme) ekspozuan produktet e tyre.
Gjatë aktivitetit u realizua një

Dhoma Kombetare e Zejtarise merr pjese ne seminarin e organizuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Pronesise Industriale ne “Strategjia Kombetare e Pronesise Industriale 2022-2025”.
Dhoma Kombetare e Zejtarise ne bashkepunim me eksperte kombetare dhe nderkombetare jep kontributin e saj ne lidhje me hartimin e Strategjise Kombetare te Pronesise Industriale 2022-2025. 

SEMINAR "MARKETINGU NË ZEJTARI"
29 - 30 Shtator 2022
Dita 2
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi seminarin mbi marketingun në zejtari,
me lektore eksperten gjermane nga Dhoma e Zejeve Koblenz Znj. Brigitte Pappe.
Në ditën e dytë të këtij seminari, të gjithë zejtarët mësuan mbi metodat e marketingut, tregun e lirë

SEMINAR "MARKETINGU NË ZEJTARI"
29 - 30 Shtator 2022
Dita 1
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi seminarin mbi marketingun në zejtari,
me lektore eksperten gjermane nga Dhoma e Zejeve Koblenz Znj. Brigitte Pappe.
Në ditën e parë të këtij seminari, të gjithë zejtarët mësuan mbi procesin e menaxhimit, planifikimin dhe objektivat

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në Konferencën e dytë të organizuar nga Shoqata SHPPAT
për vazhdimin e aksionit për mbrojtjen e vlerave profesionale, etike dhe cilësisë
sipas standardeve ligjore që zbatohen në profesionet e mirëqenies dhe artit trupor në vendet e Bashkimit Europian.
Eksperienca gjermane, italiane dhe situata ne

Dhoma Kombetare e Zejtarise mori pjese ne panairin, ekspozitë e produkteve artizanale,

workshope demostruese dhe paneli diskutimi te organizuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural

në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës dhe me mbështetjen e UN Women

(Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave) në

Dita e 2 e seminarit me ekspertë nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani.
Seminar praktik ku pjesëmarrësit aftësohen në menaxhimin e burimeve njerëzore.
Ekspertja znj. Pappe jep eksperiencën e saj nga biznese ndërkombëtare dhe thekson rëndësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore e cila ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e biznesit zejtar.
 

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizon seminarin 2 - ditor me ekspertë nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani në lidhje me bizneset start up dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është pjesë e rëndësishme e funksionit të procesit të menaxhimit, selektimit, trajnimit dhe evaluimit të forcës punëtore
dhe është

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.