Pyetësor për kompanitë Shqiptare

 BiznesAlbania në bashkëpunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise  me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), po kryen një studim mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon  për shkak

Pyetësor për kompanitë Shqiptare

 BiznesAlbania në bashkëpunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise  me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), po kryen një studim mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon  për shkak

Faqja 2 di 2

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.