Projekte

PROJEKTI VET4GSEB - Takim i Grupit të Punës

Dhoma Kombetare e Zejtarise merr pjese ne projektin VET Partnership for Green and Smart Electricity in Bulding.
Ne daten 25-26 Janar u zhvillua takimi i grupit te punes ne te cilin u diskutuan aktivitetet e ardhshme ne kuader te projektit, si edhe prezantimi i moduleve te trajnimit per ekspertet ne fushen e Energjise se Gjelber.
Gjithashtu u pergatit nga pala shqiptare dhe prezantimi per kuadrin ligjor shqiptar ne fushen arsimit dhe formimit profesional.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.