Projekte

Projekti "Trajnimet Prema në Shqipëri" - Zhvillimi i Trajnimeve

10 - 11 Shkurt 2024
 
Në ambjentet e Dhomes Kombetare te Zejtarise u zhvillua Dita e Pare dhe Dita e Dytë TRAJNIMEVE PREMA per 10 kompanite zejtare te perzgjedhura pas aplikimit te tyre.
 
Keto kompani zejtare jane perzgjedhur qe te jene pjese e projektit, i cili financohet nga programi ProSEED i GIZ dhe zbatohet nga Qendra Balance në bashkëpunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise.
 
Ky trajnim adreson kompetencat përkatëse të "agjentëve të ndryshimit" brenda kompanive me qëllim rritjen e efikasitetit të burimeve, produktivitetit dhe konkurrencëssë modeleve të biznesit si edhe kontributin e tij në një ekonomi qarkulluese, gjithëpërfshirëse dhe reziliente.
 
I urojme suksese te gjitha kompanive anetare!
  
 
]
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.