Projekte

VET4GSEB - Turqi

Objektivi kryesor i projektit VET4GSEB është transferimi i përvojës dhe praktikave të mira në
fusha e AFP-së nga vendet e BE-së në 4 vende të treta pjesëmarrëse në projekt.
Ajo synon t'u sigurojë ofruesve kombëtarë të AFP-së zgjidhje të përshtatura, materiale trajnimi, raste studimore, mjete dhe udhëzime, të cilat do t'i lejojnë ata të përditësojnë praktikat dhe programet e tyre të trajnimit në mënyrë që të përmbushin nevojat për aftësi të tregut të punës në sektorin e ndërtimit dhe BRE.
2 ekspertë nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë morën pjesë në trajnimin e zhvilluar në Turqi Bursa nga i cili dhe u certifikuan. 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.