Evente

 

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë më datë 14-16 Shkurt 2019 në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani do të organizoj seminarin “Mbështetja e zejtarëve shqiptar,  gjithashtu ekspert nga Dhoma e Zejeve Koblenz do të ofrojnë konsult për zyrën për marrëdhënieve me publikun dhe për zyrën e regjistrit.

Më datë 09 Dhjetor deri më datë 14 Dhjetor 2018 në bashkëpunim me dhomën e Zejeve Koblenz do të behet trajnimi i stafit të DHKZ. 

Në kuadër të diteve Europiane të Trashegimisë Kulturore Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga Ministria e Kulturës. Artizanë nga zona të ndryshme të Shqiperisë promovojnë zejtarinë dhe produktet zejtare.
Më 29 shtatori 2019 është dita Europiane e Trashëgimisë Kulturore kur kujtojmë me respekt trashëgiminë kombëtare shqiptare,

Faqja 2 di 2

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.