Komiteti i Grave Sipërmarrëse

Info Day në kuadër të Projektit për Gratë Sipërmarrëse

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkepunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani dhe TID Pazari ne Gjirokaster ishin te pranishëm në qytetin e Gjirokastres ku u organizua "Info day" në kuader te Komitetit te Grave Sipermarrese Zejtare.
Diten e dytë u organizua Seminari "Planifikimi i nje Plan Biznesi" me experte vendase, per ti ardhur në ndihmë me metodat e reja dhe inovative grave sipermarrese që janë prej kohesh në treg, gjithashtu dhe sipërmarrësve të reja.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.