Komiteti i Grave Sipërmarrëse

"Konsultime per Start-up" - Koblenz, Gjermani

Komiteti i Grave Sipermarrese Zejtare te Dhomes Kombetare te Zejtarise mori pjese ne trajnimin "Konsultime per Start-up" te zhvilluar ne Koblenz, Gjermani. Ne kete seminar u zhvilluan leksione dhe udhëzime për hartimin e një plani të biznesit

për startup dhe prezantim i moduleve të llogaritjes për startup. Kjo eshte nje mundesi per te rritur dhe permiresuar sherbimet qe Dhoma ofron per anetaret e saj. 

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.