Komiteti i Grave Sipërmarrëse

Komiteti i gruas sipërmarrëse të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë ishin të pranishëm në takimin për evaluimin e fazës së parë te projektit për "Fuqizimin e gruas sipërmarrëse zejtare" të Ballkanit perëndimor dhe Ukrainës" në Tivar, Mal i Zi.
Kualifikimi profesional është theksuar fuqimisht në objektivat e këtij projekti dhe është

Në këtë takim të rradhës për Komitetin e Grave Sipërmarrëse u diskutua mbi vazhdimësinë e projektit mbi gratë e suksesshme në zejtari.
U shkembyen ide, mendime dhe opinione mbi aktivitetet ne vazhdimesi.
#womenincrafts

 
 
 

Faqja 2 di 2

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.