Lajme

 

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në Tryezën e Rrumbullakët:
* FORCIMI I KUADRIT TË MIGRIMIT TË PUNËS NË SHOIPËRI *
Në këtë takim u diskutua mbi nevojat e tregut të punës në vende të zgjedhura te destinacionit dhe ndikimi i tyre në fuqinë punëtore shqiptare.
 

Sekretari i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë Z. Koli Sinjari, gjatë një interviste për emisionin e mëngjesit në Radio Televizionin Shqiptar shpreh rëndësinë e kualifikimit dhe certifikimit në sektorin e artizanatit dhe në sektorët e tjerë, për vazhdimësinë e trashëgimisë zejtare dhe plotësimin e nevojave të tregut.

https://www.youtube.com/watch?v=C9_0EfV2y5c 

 

~ Dhoma Kombëtare e Zejtarisë prezanton për nxënësit e shkollës Harry Fultz bashkëpunimin mes dy Institucioneve për Çertifikimin e Ndihmësmjeshtrave në sektorë të ndryshëm të zejtarisë.
~ Prezantohen kushtet dhe kriteret per Çertifikim; për marrjen e Titujve për të nxjerrë punonjës të kualifikuar në tregun e punës.
 
 
 

Dhoma Kombetare e Zejtarise mori pjese ne takim online te organizuar nga European Training Foundation (ETF) dhe Michelangelo Faundation, mbi gjetjet dhe hulumtimet per "Craftsmanship and skills for the future". Duke patur parasysh zhvillimin e teknologjise ne sektorin e zejtarise duhen marre parasysh dhe trajnimet dhe kualifikimet e reja per

Faqja 1 di 24

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.