Evente

Luan Bregasi për Top Talk

Luan Bregasi për Top Talk 
Paketa e dyte e zgjerimit eshte me plote dhe nuk ka vetem karakter social por dhe ekonomik, ajo ka reflektuar disa nga verejtjet qe beri Biznes Albania si zgjerimi i instrumentit te garancise pertej mbeshtetjes vetem per pagat e punonjesve, por dhe per kapital qarkullues per invwstime dhe pagasa furnitoresh, si dhe kostot e kredise te pwrballohen nga buxheti i shtetit!
Bizneset shqiptare ndodhen në vështirësi. Do të ishte shumë lehtësuese për bizneset shtyrja e pagimit të disa taksave si akciza. Ekonomia nuk duhet të shkojë në 0.
Biznesi duhet të vazhdoj aktivitetin. Bizneset shqiptare janë relativisht të reja dhe në kredi. Kostot e lendeve te para në vendin , janë më te lartat në rajon kështu qe kostot e prodhimit jane te larta dhe per kete arsye biznesi gjendet në vështirësi. Qeveria duhet ta mirëkuptojë biznesin dhe ta ndihmoj.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.