Evente

"Menaxhimi i kohës" dhe "Menaxhimi i ndërmarrjeve drejt tregut"

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani organizuan më datë 27 Maj, workshopin online "Menaxhimi i kohës" dhe "Menaxhimi i ndërmarrjeve drejt tregut". Eksperti nga Dhoma e Zejeve Koblenz Z. Rolf Weidmann ndau me pjesëmarrësit të gjithë informacionin e nevojshëm për metodat se si mund të arrihet menaxhimi sa më i mirë kohës dhe cila është mënyra më e mirë për ta orintuar kompaninë drejt tregut të synuar.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.