Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Proçesi i Torinos 2018-2020 në Shqipëri

Proçesi i Torinos 2018-2020 në Shqipëri
Prezantimi i gjetjeve të Torinos,ETF dhe vlerësimi i problemeve dhe masave kryesore në AFP
Rishikimi i planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë është pjesë e ktij procesi me grupet e punës ku diskutohet ne lidhje me cilësinë dhe sistemin dual të trajnimit në fushën e artizanatit.

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

Projekte

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.