Evente

Pyetësor - Digjitalizimi në Bizneset Zejtare

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë do të realizoje një studim lidhur me digjitalizimin në biznese zejtare në Shqipëri i cili do të shërbejë për rritjen e shërbimeve të Dhomës për anëtarët e saj në përdorimin e teknologjisë së re në bizneset zejtare.

Digjitalizimi i punës ka krijuar shumë profesione të reja të cilët kërkojnë përgatitje të lartë teknike dhe trajnim të herëpashershëm për t’iu përshtatur teknologjisë se re dhe dinamikës së lartë të zhvillimeve digjitale.

 

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bkdH6rlNwoS86yy 

 

 

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.