Evente

Roli i keshillave te punetoreve dhe sindikatat

     

BiznesAlbania ne bashkepunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise organizuan workshop-in " Roli i keshillave te puntoreve dhe sindikatat" ne kuader te projektit rajonal WIM 3 te mbeshtetur nga Bashkimit Evropian. Ne aktivitet moren pjese perfaqesues te organizates te punedhenesve, perfaqesues te Bashkimit te Sindikatave te pavarura, sindikates SAUATT dhe perfaqesues e Qendres te Marredhenieve te Punes CLR-Albania.

Projekti u prezantua nga zoti Koli Sinjari, Sekretar i Pergjithshem I DHKZ dhe u pershendet nga presidenti I BSPSH, zoti Gezim Kalaja dhe president I SAUATT, zoti Bilbil Kasmi.

Ekspertja nderkombetare nga Slovenia dr. Valentina Franca beri nje prezantim te hollesishem te rolit te Keshillave te Punetoreve ne BE, praktikat me te mira dhe foli per rendesine e nje ligji te vecante per keto Keshilla. U prezantua gjithashtu nje projekt ligj I vendeve te Ballkanit dhe u bene diskutime konstruktive rreth tij nga pjesemarresit.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.