Evente

Çertifikimi për ndërmjetësimin/pajtimin e mosmarrëveshjeve/konflikteve në punë

Çertifikuar për aftësi në ndërmjetësim/pajtim.
Dy përfaqësues nga BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, anëtarë të zyrave të pajtimit trajnohen dhe certifikohen për ndërmjetësimin/pajtimin e mosmarrëveshjeve/konflikteve në punë nga Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s (ITC ILO Turin).
Faleminderit ekspertëve trajnues të ITC-ILO Torino, Zj. Andrea Isabel Franconi, Z. Malcolm Currie dhe Z. John Harrington Quilter dhe Zj. Cristina Mihes, Specialiste e lartë për dialogun social dhe legjislacionin e punës në ILO Budapest.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.