Evente

Funksionimi i Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Parandalimi i Aksidenteve

Dhoma Kombëtare e Zejtarise dhe BiznesAlbania, në bashkëpunim me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë (BSPSH) dhe Solidarity Center organizuan seminarin:
"Funksionimi i Këshillave të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Parandalimi i Aksidenteve".
Në këtë seminar morën pjesë Znj. Zhulieta Harasani (ILO), Znj. Frosina Gjino (Expert), përfaqësues të ISHPSHSH dhe Sindikatave.
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.