Evente

"Employment and Social Affairs Platform 2"

BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga International Labour Organization në kuadër të projektit ESAP 2: 
"Platforma e Punësimit dhe Çështjeve Sociale 2” & "Promovimi i marrëveshjeve kolektive në Ballkanin Perëndimor".
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.