Evente

Craftsmanship and skills for the future

Dhoma Kombetare e Zejtarise mori pjese ne takim online te organizuar nga European Training Foundation (ETF) dhe Michelangelo Faundation, mbi gjetjet dhe hulumtimet per "Craftsmanship and skills for the future". Duke patur parasysh zhvillimin e teknologjise ne sektorin e zejtarise duhen marre parasysh dhe trajnimet dhe kualifikimet e reja per pervetesimin e ktyre afaftesive. Gjetja e metodave me te mira per vendosjen e tradicionales dhe inovacionit.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.