Evente

SEMINAR MBI START-UPS DHE MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizon seminarin 2 - ditor me ekspertë nga Dhoma e Zejeve Koblenz Gjermani në lidhje me bizneset start up dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është pjesë e rëndësishme e funksionit të procesit të menaxhimit, selektimit, trajnimit dhe evaluimit të forcës punëtore dhe është një mjet i rëndësishëm strategjik që ndihmon në krijimin e një përparësie të qëndrueshme konkurruese të organizatës dhe i shton vlerën asaj.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.