Evente

Zejtaria dhe rëndësia e kualifikimit profesional në sektorin e zejtarisë

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi workshopin
"Zejtaria dhe rëndësia e kualifikimit profesional në sektorin e zejtarisë". Në këtë workshop u diskutua mbi historikun e zhvillimit të zejtarisë në Gjermani dhe në Shqipëri, impaktin e saj në ekonominë e vendit, kualifikimin dhe punësimin e të rinjve në Zejtari. Ishte i ftuar për të ndarë historikun e zejtarisë në Gjermani eksperti gjerman Z. Michael Olma, nga Dhoma e Zejeve Koblenz.
Gjithashtu, në këtë tryezë diskutimi ishin të ftuar dhe pjesëmarrës nga Institucionet Shtetërore të Formimit Profesional, SDI, New Generation, ekspertë projektesh.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.