Evente

Mbledhja e Këshillit të Investimeve

Krijimi i aftësive të rëndësishme për zhvillimin e tregut të punës.
~ Mbledhja e radhës të Këshillit të Investimeve mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e fuqisë punëtore, bazuar edhe në gjetjet e anketimit të realizuar me qindra biznese në vend.
~ Janë ndërmarrë një sërë politikash në funksion të zhvillimit dhe reformimit të arsimit dhe formimit profesional në vend.
~ Po punohet për hartimin e Strategjisë së re Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, ku një nga shtyllat bazë është rritja e aftësive digjitale.
~ Programet e nixtjes së punësimit duhet të shfrytëzohen më shumë nga biznesi dhe po kështu baza e të dhënave për vendet e lira që ofrohen përmes Zyrave të Punës.
~ Forcimi i këtij bashkëpunimi do të ulë hendekun mes personave të papunë, atyre që nuk kërkojnë punë dhe kërkesave të biznesit për të punësuar.
~ Për t’iu ardhur në ndihmë të rinjve, kryesisht të moshës 15-29 vjeç do të nisi së shpejti pilotimi i programit të Garancisë Rinore, i cili po zbatohet në bashkëpunim me BE, duke synuar rritjen e pjesëmarrjes në forcat e punës.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.