Evente

"Konkursi Ndërkombëtar i Kompanive Family-Friendly"

Komiteti i Grave Sipërmarrëse të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare "Konkursi Ndërkombëtar i Kompanive Family-Friendly" në Tivar, Mal te Zi.
Në këtë Konferencë ishin të pranishëm dy përfaqesuese nga dy kompanite fituese anëtare të Dhoma Kombetare e Zejtarise Znj. Meliha Zyberi dhe znj. Mariana Kroj;
përfaqesuese nga vendet partnere në projekt nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia, Serbia, Ukraina dhe nga Dhoma e Zejtarise Koblenz, Gjermani. 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.