Evente

MUAJI EKSPERIENCËS GJERMANE

Muaji i eksperiencës gjermane 
Momente gjatë konferencës me ekspertët e ftuar nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në Koblenz, Gjermani:
Z. Michael Müller, Ekspert në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Cinzia Saquella, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Sophie Steden, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz.Workshop i organizuar nga Dhoma Kombetare e Zejtarise në Shqipëri dhe Shoqata SHPPAT në ambjentet e New Generation Startup Zone dhe Qendrës Multifunksionale New Generation.Tre ekspertët gjermanë ndanë me ne rëndësinë e eksperiencës Gjermane në titujt profesionalë; cilësinë e kualifikimit të mjeshtrave dhe rëndësinë në tregun e punës; komponentët vlerësues për titullin “Mjeshtër” dhe njohuritë e nevojshme për marrjen e titullit.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.