Evente

Workshop "Provimi i titullit Mjeshtër dhe rëndesia e kualifikimit në Zejtari"

~ 14-15 Dhjetor ~
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani organizoi workshopin dy-ditor "Provimi i titullit Mjeshtër dhe rëndesia e kualifikimit në Zejtari".
Ekspertët nga Dhoma Zejeve Koblenz Z. Michaele Muller dhe Znj. Gabriele Berkler ndan me pjesëmarresit IV hapat që ndiqen per tu bërë Mjeshtër ku përfshihet pjesa e I-II praktika dhe teoria profesionale, pjesa e III manaxhimi i biznesit dhe pjesa e IV njohuritë në fushën e pedagogjisë së punës dhe profesionit; si edhe rëndësinë e kualifikimit në tregun e punës.
Në këtë seminar pati pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm të zejtarisë , Mjeshtra te cilët janë certifikuar me Titullin Mjeshtër nga Dhoma Kombetare e Zejtarise, si dhe studentë aktualë të New Generation të cilët aspirojnë të futen në procedurat e provimit për marrjen e Titullit Mjeshtër.
 
 
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.