Evente

"Forcimi i aftësive drejtuese të sipërmarrësve Zejtare"

Dhoma Kombetare e Zejtarise se bashku me Dhomen e Zejeve Koblenz, Gjermani organizuan Seminarin "Forcimi i aftësive drejtuese të sipërmarrësve Zejtare".
Te pranishem ishte delegacioni nga Dhoma e Zejeve Koblenz kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Ralf Hellrich, Perfaqesues nga Oda e Prizrenit Z. Afrim Tejece, Perfaqesues nga shoqatat sektoriale të Dhomës dhe Përfaqesues të sindikatave.
Presidenti i Dhomes Kombetare te Zejtarise Z. Luan Bregasi pershendeti te gjithe pjesemarresit dhe falenderoi per mbeshtetjen e vazhdueshme Dhomen e Zejeve Koblenz.
Z. Hellrich beri nje prezantim per prezencen e Dhomes se Zejeve Koblenz ne Ballkanin Perendimor dhe Shqiperi, si dhe per rendesine e komunikimit ne Ndermarrjet Zejtare.
 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.