Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Sensioni 108 i Konferencës Ndërkombëtare të Punës ILO në Gjenevë

10-21 Qershor në Gjenevë organizohet sensioni 108 i Konferencës Ndërkombëtare të punës ILO në Gjenevë. Marrin pjesë 1 delegacion 3-palësh ku ndër to është pjesëmarrëse dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë.
ILC është një aleancë globale e shoqërisë civile dhe organizatave ndërqeveritare që punojnë së bashku për t'i vënë njerëzit në qendër të qeverisjes së vendit. Qëllimi i përbashkët i mbi 200 anëtarëve të ILC është të kuptojë qeverisjen e vendit për njerëzit në nivel shtetëror, duke iu përgjigjur nevojave dhe mbrojtjes së të drejtave të grave, burrave dhe komuniteteve.

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

GUIDA PER BIZNESIN COVID19

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.