Evente

Workshop " Menaxhimi i Biznesit te vogel"

Dhoma Kombetare e Zejtarise me date 18 korrik organizoi Workshopin "Menaxhimi i Biznesit te vogel" prane ambjenteve te Dhomes me lektor Z. Rolf Weidmann nga Dhoma e zejeve Koblenz, Gjermani. Gjate ketij workshopi u trajtuan temat: Plani i biznesit, Financimi dhe opsionet e financimit, Themelimi i Kompanise, Pozicioni ne treg dhe konkurentet etj… 
Ne fund te ketij workshopi pjesemarresit u pajisen me "Certifikat pjesemarrjeje"

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.