Evente

Mbledhja e Asamblesë

Më datë 20/09/2019 në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë u zhvillua mbledhja e Asamblesë në të cilën ishin të pranishëm Presidenti I Dhomës Kombëtare të Zejtarisë z. Luan Bregasi, Sekretari I Përgjithshëm I Dhomës z. Koli Sinjari, Kryetarja e Asamblesë znj. Tereza Gega dhe anëtarët e Asamblesë. Në këtë mbledhje u prezantua një raport me të gjithë aktivitetet e zhvilluara nga Dhoma dhe gjithashtu u miratuan Aktet Nënligjore të mëposhtëme:
Rregullorja për zhvillimin e provimit, ngritjen e komisioneve përkatëse për vlerësimin për fitimin e titullit ‘’ Mjeshtër’’ dhe ‘’Ndihmësmjështër’’/ Rregullorja e Regjistrit, Rregullorja e Krijimit të Komisioneve/ Rregullorja e Kuotave dhe Tarifave të Antarësimit/ Lista e profesioneve zejtare / Kriteret për ‘’Mjeshtrat e Parë’’/ Certifikatat, Zgjedhja e Komisioneve, anëtarët dhe llojin e komisioneve / Komisioni I Kontrollit Ekonomik / Kuotat e anëtarësisë dhe dietat për stafin dhe për anëtarët e Asamblesë.

 

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.