Evente

“Punësimi dhe Aftësimi”

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë në takimin e rradhës së Grupit të Manaxhimit të Integruar të Politikave “Punësimi dhe Aftësimi” në ambientet e Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë. Në këtë takim u prezantua Dokumenti Strategjik i Mbrojtjes Sociale 2019-2022, u diskutua mbi krijimin e Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA), si edhe u miratua në parim Dokumenti Strategjik të Mbrojtjes Sociale.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.