Evente

"Prezantimi i rregullores për praktikat profesionale në AFP-në Fillestare në Shqipëri"

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mori pjesë në Konferencën "Prezantimi i rregullores për praktikat profesionale në AFP-në Fillestare në Shqipëri". U prezantua Rregullorja për Praktikat Profesionale, Zbatimi i të nxënit dhe Integrimi i të rinjve përmes punës.

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.