Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Mjeshtër me Përvojë

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë vijon me dhënien titullit “Mjeshtër”. Aplikantët për titull u vlerësuan për profesionalizmin, punët inovative dhe kontributin e dhënë në trasmetimin e dijeve tek profesionistët e rinj. Profesionistët zejtarë dëshmuan punën e tyre mbi 10-vjecare në profesionin për të cilin morën titullin “Mjeshtër”. Prezantuan para komisionit punimet e tyre inovative të cilat i bëjnë të veҫantë në profesionin e tyre zejtar si dhe vlerësimet që ato kanë marrë ndër vite. Po ashtu ata dëshmuan kontributin e dhënë në formimin e “ndihmësve” profesionistëve të rinj. Profesionistët zejtarë që morën titullin “Mjeshtër” janë të sektorëve të ndryshëm dhe ky ritëm i dhënies së titujve nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë do të vijojë edhe në ditët në vazhdim duke u fokusuar në sektorët e industrisë.
Z. Erti Biturku mori titullin “Mjeshtër” në profesionin e Berberit.

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

Projekte

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.