Dhoma Kombëtare e Zejtarisë promovon, përfaqëson dhe mbron interesat e zejtarëve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar

Pyetësor për kompanitë Shqiptare

Pyetësor për kompanitë Shqiptare

 BiznesAlbania në bashkëpunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise  me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), po kryen një studim mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon  për shkak të krizës së krijuar nga  COVID-19. Kjo do të bazohet në një pyetësor i cili ka për qëllim të përcjell shqetësimet tuaja tek autoritetet qeveritare, bankat dhe palët e tjera të interesit.

Sondazhi do të zgjasë 10 minuta.

Lutemi sipërmarrjeve, biznesit të mesëm dhe të vogël të plotësojnë pyëtesorin e mëposhtëm.

https://actemp.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7US5ErnUMZHliSx?Q_Language=sqi

 

 

Çdo subjekt zejtar duhet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe përfiton...

Te rejat e fundit

GUIDA PER BIZNESIN COVID19

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.