Rezultatet e pyetësorit për kompanitë Shqiptare, mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon për shkak të krizës së krijuar nga COVID-19. 

Biznes Albania me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), kreu një studim

Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) e ka shpallur COVID-19 një pandemi, duke rritur shpërthimin përtej një emergjence globale shëndetësore.
Sipas OBSH-së vendi duhet të tregojë përgjegjësi, solidaritet dhe efikasitet në përballjen me këtë emergjencë, duke mbrojtur të gjithë qytetarët e tij të prekur, punëtorët dhe ndërmarrjet. Të gjitha përpjekjet duhet të

BiznesAlbania

 

Kriza e shkaktuara nga COVID-19 ka krijuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik dhe po ndryshon mënyrën e funksionimit të bizneseve në Shqipëri.

 

Duke marrë parasysh rolin e rëndësishëm që bizneset luajnë në krijimin e vendeve të punës, rritjen ekonomike, zhvillimin dhe prosperitetin, BiznesAlbania ka kryer një studim

 

http://www.financa.gov.al/ministria-e-financave-dhe-ekonomise-nxjerr-urdherin-per-percaktimin-e-procedures-per-perfitimin-e-pageses-se-papunesise-gjat%D1%91-periudh%D1%91s-s%D1%91-gjendjes-s%D1%91-fatkeq%D1%91sis%D1%91-natyro/?fbclid=IwAR2SJalcLtW43hZaD3tcR9rER8dWwmC2nj2lCbJMwywgYD8j8PuV9ufX2H0

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.