Evente

Presidenti i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë nderoi me titullin Mjeshtër në fushën e Kulinarise dy master shefat e zonës së Shëngjinit zonjës Dilë Ujka dhe zotit Alfred Marku. Të dy personalitetet e fushës së kulinarisë dhe pronare të Restorant Detari dhe Rapsodia kanë një aktivitet shumë vjecar dhe janë krenaria

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi komisionin për marrjen e Certifikatës Kualifikuese për Saldatorët që ndoqën modulet e vecanta në fushën e Saldimit, duke i pajisur ata me kompetenca të reja për llojet bashkëkohore të saldimit dhe kontrollin e cilësisë së saldimeve "MIG, MAG dhe TIG".

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.