Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë së bashku me SHPPAT nënshkruan Memorandumin e bashkëpunimit nëpërmjet të cilit do të realizohen aktivitetet e përbashkëta dhe procesi i trajnimit të ndihmsave për të kaluar në ndihmësmjeshtra dhe më pas në mjeshtra.
New Generation si shkollë për Arsim dhe Formim Profesional tashmë me një histori

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.