Lajme

 

Çertifikuar për aftësi në ndërmjetësim/pajtim.
Dy përfaqësues nga BiznesAlbania dhe Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, anëtarë të zyrave të pajtimit trajnohen dhe certifikohen për ndërmjetësimin/pajtimin e mosmarrëveshjeve/konflikteve në punë nga Qendra Ndërkombëtare e Trajnimeve të ILO-s (ITC ILO Turin).
Faleminderit ekspertëve trajnues të ITC-ILO Torino, Zj. Andrea Isabel Franconi, Z. Malcolm Currie

WORKSHOP
TEMA : '' PEDAGOGJIA NË VENDIN E PUNËS''
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz Gjermani organizoi ditën e tretë të seminarit,
ku u zhvillua provimi praktik mbi metodat e pedagogjisë, si edhe certifikimi i pjesëmarrësve
 
 

WORKSHOP 
TEMA : '' PEDAGOGJIA NË VENDIN E PUNËS''
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz Gjermani organizoi seminarin tre ditor mbi pedagogjinë në vendin e punës.
Në ditën e dytë, u zhvillua trajnimi në situata reale të punës - METODA ME HAPA 
 
  

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me Dhomën e Zejeve Koblenz, Gjermani organizuan seminarin me temë "Rregullimet ligjore, të rinjtë në botë e punës".
Gjatë këtij seminari Z. Koli Sinjari Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës prezantoi "Kodin e Sjelljes së Biznesit në lidhje me punësimin e personave nën 18-vjec" dhe Znj.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.