Evente

Komiteti i 8-të i Monitorimit të Programit IPARD II, si një mjet që monitoron efektivitetin dhe cilësinë e zbatimit të Programit IPARD. Strukturat zbatuese të Programit (Zyrtari Kombëtar Autorizues, Fondi Kombëtar, Agjencia IPARD) së bashku me Delegacionin e BE-së dhe Grupet e Interesit (Institucionet Publike dhe Private, Organizatat Jo-qeveritare), pjesëmarrës

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë së bashku me SDI (Social Development Investment) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, organizuan Ceremoninë e Titullit Mjeshtër dhe Ndihmësmjeshtër për zejtarët që kanë qenë pjesë e projekteve të mbështetura nga Ambasada Gjermane në Shqipëri, GIZ në Shqipëri, programi ProSeed dhe programi për

Dhoma Kombetare e Zejtarisë në kuadër të Komitetit te Gruas Sipërmarrëse Zejtare organizoi aktivitetin "Creative Craft Show" një mini panair ku zonja sipërmarrëse nga sektorë të ndryshëm të zejtarisë (Parukeria dhe estetika, Moda, Artizanati, Furrë buke dhe Pasticeri, Produkte BIO te reciklueshme) ekspozuan
produktet e tyre.
Gjatë aktivitetit u realizua

Dhoma Kombetare e Zejtarise merr pjese ne seminarin e organizuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Pronesise Industriale ne “Strategjia Kombetare e Pronesise Industriale 2022-2025”.
Dhoma Kombetare e Zejtarise ne bashkepunim me eksperte kombetare dhe nderkombetare jep kontributin e saj ne lidhje me hartimin e Strategjise Kombetare te Pronesise Industriale 2022-2025. 

SEMINAR "MARKETINGU NË ZEJTARI"
29 - 30 Shtator 2022
Dita 2
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi seminarin mbi marketingun në zejtari, me lektore eksperten gjermane nga Dhoma e Zejeve Koblenz Znj. Brigitte Pappe. Në ditën e dytë të këtij seminari, të gjithë zejtarët mësuan mbi metodat e marketingut, tregun e lirë

SEMINAR "MARKETINGU NË ZEJTARI"
29 - 30 Shtator 2022
Dita 1
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizoi seminarin mbi marketingun në zejtari, me lektore eksperten gjermane nga Dhoma e Zejeve Koblenz Znj. Brigitte Pappe. Në ditën e parë të këtij seminari, të gjithë zejtarët mësuan mbi procesin e menaxhimit, planifikimin dhe objektivat

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.