Evente

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë gjatë eventit “Open Door Day” 
Në këtë event u prezantua “Roli i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë në tregun e punës”. 
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka filluar aktivitetin e saj të plotë duke u fokusuar në tre ҫështje kryesore : Punësimin, Kualifikimin profesional në fushën e Zejtarisë dhe Profesioneve,

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

Disa nga pikat kryesore të memorandumit janë: Zhvillimi i mëtejshëm i tregtisë prodhimit dhe shërbimit në Republikën e Shqipërisë.
Organizimi i trajnimeve dhe pjesëmarrje në projekte të përbashkëta.
Promovimin e produkteve ''Made in Albania''

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë zhvilloi eventin Gratë sipërmarrëse – “Sfidat dhe Qasjet që ofron tregu” me date 30 maj 2019

Dhoma është përfaqësuese e vetme e zejtarëve shqiptarë dhe po promovohet në shkallë Kombëtare , Rajonale dhe Ndërkombëtare. Është Institucioni i vetëm në njohjen dhe dhenien e titujve për “Mjeshtrat”

     

BiznesAlbania ne bashkepunim me Dhomen Kombetare te Zejtarise organizuan workshop-in " Roli i keshillave te puntoreve dhe sindikatat" ne kuader te projektit rajonal WIM 3 te mbeshtetur nga Bashkimit Evropian. Ne aktivitet moren pjese perfaqesues te organizates te punedhenesve, perfaqesues te Bashkimit te Sindikatave te pavarura, sindikates SAUATT

  

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në expocity. 
Të pranishëm Ministër Z. Blendi Klosi, Minstre Znj. Anila Denaj, President i Dhkz-së Z. Luan Bregasi.

Nje event i rëndësishëm ku u theksua rëndësia e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë.
Industrisë së turizmit i nevojiten mjeshtra në shërbim, mjeshtra në mirkpritje, mjeshtra në

Në ambjentet e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë BiznesAlbania zhvillon gjatë muajit Prill - Maj 2019 workshop-e “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e krijimit dhe inovacionit” CIDE-NET.

 

Trajnimet zhvillohen në kuadër të programit INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 projekt i bashke-financuar nga Fondi i Zhvillimit Rajonal Europian  (ERDF) për të promovuar bashkëpunimin midis

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.