Evente


Bizneset e Vogla janë subjekte tregtare që realizojnë një qarkullim më të vogël se 8 milionë lekë në vit.

Pavarësisht nga forma ligjore e organizimit që kanë, ata konsiderohen si “Tatimpagues të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin

Më poshtë tabela që ju tregon detyrimet tatimore në varësi të xhiros vjetore.

Proçesi i Torinos 2018-2020 në Shqipëri
Prezantimi i gjetjeve të Torinos,ETF dhe vlerësimi i problemeve dhe masave kryesore në AFP
Rishikimi i planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë është pjesë e ktij procesi me grupet e punës ku diskutohet ne lidhje me cilësinë dhe sistemin

Intervistë nga Drejtori Ekzekutiv i BiznesAlbania dhe Sekretar i Përgjithshëm i DHKZ-së z. Koli Sinjari për gazetën italiane ''AVVENIRE'' me gazetarin z. Paulo Viana.

Intervista u zhvillua në ambjentet e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë për sitauatën e bizneve shqiptare dhe situatën aktuale të politikës në vendin tonë. 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.